KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Esin Sayın Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda öğrenimi devam etmektedir. Şu an reklamlar ve muhafazakarlık üzerine bir yüksek lisans tezi yazma aşamasındadır. Akademik ilgi alanları arasında Medya Sosyolojisi, Kültürel Çalışmalar ve Reklamcılık yer almaktadır.