KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Memleketi İzmir’de doğdu. 2019 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2022 yılında Sağlık Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayıp aynı yılda ve bölümde doktora eğitimine başladı. Kendisi doktora eğitimine devam etmektedir. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisidir. Çalışmalarında daha çok yönetim-organizasyon, örgütsel davranış ve sağlık sosyolojisi gibi alanlar ilgisini çekmektedir.