KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini 2007 yılında Tuzla Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 2011 yılında Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nde tamamladı. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencilerini Yurt içi/Yurt Dışı Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nda "Yeni Nesil Moleküler Baskılanmış Nano-Taşıyıcı Sentezi, Karakterizasyonu ve in vitro Fe3+ Gideriminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" adlı projenin yürütücüğünü yaptı ve 2010 yılında 1.Ege Ar-ge ve Teknoloji Günleri'nde Mansiyon Ödülü kazandı. Yüksek lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilimdalı'nda "Hormon Salımı için Polimerik Membran Sistemleri" başlıklı tezini başarıyla 2013 yılında tamamladı. Doktora eğitimine halen Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilimdalı'nda "Göğüs Hastalıklarının Tedavisinde Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Polimerik Nano-Malzemelerin İnhaler Yolla Kullanımının Araştırılması" başlıklı tez çalışmasıyla devam etmekte ve TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik Doktora Bursiyeri olarak desteklenmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış birçok çalışmaları, ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış birçok bildirileri bulunmaktadır.