DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 350) Uluslararası Ceza Hukuku
 • (HUK 400) Avukatlık Hukuku
 • (HUK 463) Avukatlık Hukuku
 • (KHUK 516) AİHS Işığında İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu
 • (LAW 204) İnsan Hakları Hukuku
 • (LAW 206) İnsan Hakları Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2022 - 2023
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 400) Avukatlık Hukuku
 • (HUK 472) Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
 • (KHUK 516) AİHS Işığında İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2021 - 2022
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 492) Yargı Etiği
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
 • (KHUK 516) AİHS Işığında İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu
 • (LAW 204) İnsan Hakları Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2020 - 2021
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 492) Yargı Etiği
 • (KHUK 516) AİHS Işığında İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu
 • (LAW 204) İnsan Hakları Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
2019 - 2020
 • (ADL 205) Kalem Mevzuatı ve İşlemleri
 • (ADL 208) Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 350) Uluslararası Ceza Hukuku
 • (HUK 400) Avukatlık Hukuku
 • (HUK 492) Yargı Etiği
 • (LAW 204) İnsan Hakları Hukuku
2018 - 2019
 • (ADL 208) Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
 • (LAW 204) İnsan Hakları Hukuku
 • (SBE 599) Tez
2017 - 2018
 • (ADL 201) Ceza Hukuku Bilgisi
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 350) Uluslararası Ceza Hukuku
 • (HUK 400) Avukatlık Hukuku
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
 • (LAW 201) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (SBE 595) Seminer
2016 - 2017
 • (ADL 201) Ceza Hukuku Bilgisi
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 350) Uluslararası Ceza Hukuku
 • (HUK 400) Avukatlık Hukuku
 • (HUK 485) İnsan Hakları Hukuku
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
 • (HUK 595) Seminer
 • (LAW 201) Uluslararası Kamu Hukuku
2015 - 2016
 • (ADL 103) Hukuka Giriş
 • (ADL 106) Medeni Hukuk Bilgisi
 • (ADL 208) Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
 • (HUK 120) Hukukun Temel İlkeleri
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
2014 - 2015
 • (ADL 103) Hukuka Giriş
 • (ADL 208) Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
 • (HUK 120) Hukukun Temel İlkeleri
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 485) İnsan Hakları Hukuku
 • (HUK 564) AİHS Uygulamalarında Özel Hukuk Uyuşmazlıkları
2013 - 2014
 • (ADL 208) Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi
 • (HUK 101) Hukuka Giriş ve Hukuk Felsefesi
 • (HUK 120) Hukukun Temel İlkeleri
 • (HUK 207) Uluslararası Kamu Hukuku
 • (HUK 485) İnsan Hakları Hukuku