KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1990 Yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Dr. Esra KATIMAN, Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Strazburg-Fransa), Prof. Dr. Syméon KARAGIANNIS yönetiminde hazırladığı, « Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Roman başvuruları » adlı tezi ile, 2006 yılında, Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında başladığı doktora araştırmalarını « İnsan Hakları ihlali olarak İnsan Ticareti » konulu teziyle başarıyla tamamlayarak, 2012 yılında, Strazburg Üniversitesi’nden (Hukuk Fakültesi) Uluslararası Hukuk Doktoru ünvanını aldı.
Avukat olarak başladığı mesleki kariyerine (1991, İzmir), 2001-2005 yılları arasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (A.İ.H.M.) raportör-hukukçu olarak devam eden Esra KATIMAN, Mahkeme’deki görevi süresince İnsan Hakları Hukuku alanında çalıştı. Bu süreçte, Uluslararası Hukuk alanında uzmanlık gerektiren hukuki araştırmalarda bulunma; başvuru dosyalarını inceleme ; yargıçlara hukuki danışmanlık ; Mahkeme’nin iki resmi dilinden biri olan fransızca dilinde, Mahkeme’nin rapor ve proje kararlarının yazımı, A.İ.H.M.’deki başlıca çalışmalarını oluşturdu.
2005-2007 yılları arasında, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’de yürütmüş olduğu İnsan Hakları Hukuku ile ilgili projelerinde, bu kuruluşlar tarafından uzman hukukçu olarak görevlendirilen Esra KATIMAN, bu projeler kapsamında, « İnsan Hakları Hukuku», «Ceza Hukuku ve İnsan Hakları», «Terör suçları ve İnsan Hakları”, «Fikir ve Düşünce Özgürlüğü», «Ceza ve tutukevleri alanında uluslararası standartlar» gibi konularda, adli ve idari makamların üst düzey temsilcilerine dönük düzenlenmiş seminerlere katıldı, konferanslar verdi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (La Haye-Hollanda) Danışman/Savunman Listesi’ne (« Liste des Conseils ») Türkiye’den kabulü yapılan (26 Ekim 2010) ilk avukat olan Av. Dr. Esra KATIMAN, halen Mahkeme’nin Danışmanlar Listesi’ne kayıtlı avukatlar arasında yer almaktadır.
Mesleki ve akademik yönden başlıca çalışma alanları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku olmakla birlikte, Dr. Esra KATIMAN, özel hukukun uluslararası yönü olan diğer dallarıyla da yakından ilgilenmektedir.