UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Uluslararası Hukuk

Ek Konular

- Uluslararasi Ceza Hukuku

- Insan Haklari Hukuku