KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Araştırma Görevlisi Ezgi Arslan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülltesi'nden 2012 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2014 yılında başladığı yüksek lisans programını 2017 yılında 'Derrida ve Radbruch'ta Hukuk-Adalet İlişkisi ve Hakimin Rolü' başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. 2017 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı bünyesinde sürdürdüğü doktora eğitimine devam etmektedir. Temel çalışma alanları hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi, siyaset felsefesi ve insan haklarıdır. İyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca ve Fransızca bilmektedir.