MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • E.Arslan.
  (2022) Hukuki Çoğulluk Olgusunun Hukuk Devleti İlkesi Bakmından Değerlendirilmesi.
  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 13, No. 2, 462-475,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • E.Arslan.
  (2023) Leon Petrazycki'nin Hukuki Realizmi: Psikolojik Hukuki Realizm.
  Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 11, No. 2, 485-500,
 • E.Katıman and E.Arslan.
  (2020) İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-2, 1941-1971, ISBN: 2458-8202