MAKALELER


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • E.Arslan.
    (2022) Hukuki Çoğulluk Olgusunun Hukuk Devleti İlkesi Bakmından Değerlendirilmesi.
    İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 13, No. 2, 462-475,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
  • E.Katıman and E.Arslan.
    (2020) İnsan Hakları Hukukunda Hukuki Çoğulluk.
    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1-2, 1941-1971, ISBN: 2458-8202