İDARİ GÖREVLER


İdari Görevler

Koordinatör , “ Engelli Birim Koordinatörü ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi   ( ~     )