BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • E.Güller , E.Gönenç , H.Fidantek and E.Tuna.
  (2020) Çocukluk Çağı Travmatik Yaşam Olayları ile Yakın Partner Şiddeti Arasındaki İlişkide Utanç ve Suçluluk Yatkınlığının, Affediciliğin ve Yalnızlığın Aracı Rolü.
  24.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
  -, ISBN:
 • E.Tuna.
  (2019) Çocukluk Çağı Travmaları ve Yetişkinlikteki Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Rolü.
  55. Ulusal Psikiyatri Kongresi
  -, ISBN:
 • F.Karadoğan , H.Taşkaya , Z.Karaca and E.Tuna.
  (2018) Sosyal Karşılaştırma ve Sosyal Görünüş Kaygısı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Instagram Kullanımının Aracı Rolü.
  20. Ulusal Psikoloji Kongresi
  -, ISBN:
 • E.Tuna.
  (2018) Depresif Belirtiler ve Stresli Yaşam Olayları İlişkisinde Aracı Değişkenlerin Rolü.
  20. Ulusal Psikoloji Kongresi
  -, ISBN:
Uluslararası
 • E.Tuna.
  (2019) Impaired Sleep and Psychological Symptoms in Turkish Adults: A Test of the Emotion Dysregulation Pathway.
  33rd Annual Conference Of The European Health Psychology Society
  -, ISBN:
 • E.Tuna , T.Gençöz.
  (2017) Pain Perception, Distress Tolerance and Physiological Reactivity in Non-Suicidal Self-Injury: Possible Mechanisms and Future Directions.
  15th European Congress Of Psychology
  -, ISBN:
 • E.Tuna , T.Gençöz.
  (2016) What Differentiates Self-Injurers and Non-Injurers? Exploring the Role of Emotion Dysregulation.
  The 46th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress
  -, ISBN:
 • E.Tuna , T.Gençöz.
  (2016) A Comparison of Psychological Risk Factors for Non-Suicidal Self-Injury.
  The 46th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress
  -, ISBN:
 • E.Tuna.
  (2015) Exposure-based Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Single Case Study.
  14th European Congress Of Psychology
  -, ISBN:
 • E.Tuna.
  (2015) An Examination of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Prediction of Excessive Reassurance Seeking.
  14th European Congress Of Psychology
  -, ISBN: