KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç, 2002 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde çalışmaktadır. Akademik hayatının başlangıcından bu yana ders verme konusunda aktif rol almaktadır. Akademik çalışma konuları arasında kurumsal yönetim, iç denetim, finansal raporlama standartları (UFRS), mesleki yargı, muhasebe ve denetim etiği yer almaktadır. Uluslararası sertifikasyon konusunda uzmanlaşmış olan Dalkılıç 2010 yılında CIA; 2012’de CRMA; 2013’te SMMM; 2015’'te CMA ruhsatı almıştır.