KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. F. Pınar Gördesli Duatepe lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine araştırma görevlisi olarak aynı bölümde başlamış ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede yer alarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından ABD’de, Washington State Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik doktorası yapmıştır. Doktora çalışmaları, National Science Foundation (NSF) tarafından desteklenmiştir. Doktora çalışmalarını bitirdikten sonra özel bir şirkette çalışmış, sonrasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmıştır. Başlıca araştırma alanları arasında, biyofilmler, bakterilerin yüzeylere adhezyon/tutunma mekanizmalarına nano-düzeyde etki eden faktörler, atomik kuvvet mikroskobu ile hücrelerin elastisitesinin ve hücre yüzeyinde bulunan moleküllerin nano-mekanik özelliklerinin karakterizasyonu gibi biyo-nanoteknoloji temelli konular ile reaksiyon kinetiği yer almaktadır.