DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (GBE 303) Biyotransport Olayları
 • (GBE 305) Protein Kimyası
 • (ME 305) Akışkanlar Mekaniği
2021 - 2022
 • (BEN 505) İleri Fermentasyon Teknolojileri
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GBE 210) Biyomühendislik Termodinamiği ve Kinetiği
 • (GBE 303) Biyotransport Olayları
 • (GBE 460) Biyoproses Mühendisliği
 • (ME 305) Akışkanlar Mekaniği
2020 - 2021
 • (FENG 497) Çok Disiplinli Mühendislik Projesi
 • (FENG 498) Mühendislik Bitirme Projesi
 • (GBE 303) Biyotransport Olayları
 • (GBE 460) Biyoproses Mühendisliği
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (ME 305) Akışkanlar Mekaniği
2019 - 2020
 • (CIVE 208) Akışkanlar Mekaniği
 • (FENG 497) Bitirme Projesi I
 • (FENG 498) Bitirme Projesi II
 • (GBE 303) Biyotransport Olayları
 • (GBE 460) Biyoproses Mühendisliği
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (ME 305) Akışkanlar Mekaniği
 • (ME 431) Momentum, Isı ve Kütle Transferi
2018 - 2019
 • (BEN 502) Aktarım Olayları
 • (GBE 303) Biyotransport Olayları
 • (ME 201) Mühendislik Termodinamiği
 • (ME 305) Akışkanlar Mekaniği
 • (ME 431) Momentum, Isı ve Kütle Transferi
2017 - 2018
 • (CHEM 100) Genel Kimya
 • (MATH 240) Mühendisler için Olasılık
 • (ME 304) Isı Transferi
 • (ME 305) Akışkanlar Mekaniği
2016 - 2017
 • (CHEM 100) Genel Kimya
 • (CIVE 208) Akışkanlar Mekaniği
 • (FE 402) Gıda Proses Tasarımı
 • (MATH 240) Mühendisler için Olasılık
2015 - 2016
 • (CHEM 100) Genel Kimya
 • (CIVE 208) Akışkanlar Mekaniği
 • (MATH 240) Mühendisler için Olasılık
 • (PHYS 100) Genel Fizik I-Mekanik ve Termodinamik
2014 - 2015
 • (MATH 240) Mühendisler için Olasılık