PROJELER


Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Molecular Mechanisms of Bacterial Adhesion through Surface Biopolymers
    (2012-2013) National Science Foundation (NSF)

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Planktonik ve Biyofilmden Dağılmış Hücrelerin Yüzeye Adhezyon Kuvvetleri ve Hücre Yüzeyi Fizyokimyasal Özellikleri
    (2019-2020) TÜBİTAK 3501 Kariyer Projesi

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Reaction Kinetics of Carbon Dioxide with Piperazine and Piperazine-Sterically Hindered Amine Mixtures and Its Application to Carbon Dioxide Absorption
    (2008-2009) TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi (106M034)