UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Nanobiyoteknoloji

- Bakterilerin Yüzeylere Adhezyonu

- Biyofilm

- Reaksiyon Kinetiği