BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır and D.Himam.
  (2016) Dijital Tekstil Desen Arşivi ve Sanal Müze Oluşturulması /Digital Textile Design Archive and Creating a Virtual Museum.
  Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi Koordinatörlüğü / E-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu
  251-262, ISBN: 978-605-61009-5-6
 • D.Himam.
  (2013) Sosyalizm, Stil ve Giysiler Üzerine Tarihsel Bir Okuma.
  26-27-28 Temmuz, Karaburun / Bilim Üzerine Marksist Tartışmalar Sempozyumu: İki Kültürü Yeniden Düşünmek
  0-0, ISBN:
 • F.Himam Er , F.Neziroğlu.
  (2010) Tasarımda Deneyimler ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar :Tasarımı Deneyimlemek / Deneyimi Tasarlamak,.
  VIII. Ulusal Sempozyumu: Bilim, Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar,Foça,İzmir, / VIII. Ulusal Sempozyumu: Bilim, Felsefe Ve Sanatta Postmodern Yaklaşımlar,Foça,İzmir,
  245-261, ISBN: 978-605-4233-53-3
 • O.Sipahioğlu , F.Himam Er.
  (2009) Sümerbank Basma Fabrikalarında Üretilmiş Tekstillerin Toplumdaki Yeri ve Önemi.
  10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu
  345-352, ISBN: 978-605-4146-03-1
 • E.Özkavruk , F.Himam Er.
  (2008) İspanyol Halıları: İspanyol Halıcılığına Farklı Kültürlerin Etkisi.
  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Etkinlikleri
  343-348, ISBN: 978-975-7666-92-9
 • A.Kuleli , F.Himam Er and S.Kuleli.
  (2008) Kızılcabölük Geleneksel El Dokumalarının Kullanımına Yönelik Yeni Tasarım Önerileri.
  Kızılcabölük Geleneksel Dokumalar Sempozyumu
  97-109, ISBN: 978-605-87849-0-1
 • D.Himam.
  (2007) Ders Kitaplarında Cinsiyet Unsurunun Gösterimine İlişkin Değerlendirmeler.
  Türkiye 1. Kadın Kurultayı
  0-0, ISBN:
 • D.Himam.
  (2007) Gündelik Yaşam Nesnesi Olarak Giysiler: Sümerbank Örneği.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
  0-0, ISBN:
 • D.Himam , M.Breu.
  (2006) Turkish Oya Needlelace: Interpretation within a Living History Context in Rural Turkey.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  385-391, ISBN:
 • D.Himam.
  (2006) Türkiye Tekstil ve Giyim Kültürlerinin Görselleştirilmesi: Kostüm Müzeleri.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  187-196, ISBN:
 • D.Himam , M.Breu.
  (2005) Mediation of Rural Women’s Private/Public Space And Expected Gender Role Behavior.
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • F.D.Himam Er , E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır , E.Tekcan , M.Baloğlu and F.Özbengi Uslu.
  (2023) Bitkilerden Elde Edilen Boyarmadde ve Mürekkeplerin Tekstil ve Biyomalzemelerin Renklendirilmesinde Kullanılması.
  AKDENIZ 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Adana, 1-2 Nisan 2023..
  46-56, ISBN:
 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır , F.Himam Er.
  (2016) Cumhuriyet Dönemi Sümerbank Kumaşları ve Kültürel Mirasın Korunması .
  7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı / Anadoluya Doku’n’an Bezler, BEZCE2016
  0-0, ISBN:
 • F.Himam Er , E.Özkavruk Adanır , E.Yazgan Bulgun.
  (2016) Developing Turkish Digital Textile Archive.
  University Of Ljubljana / 16th World Textile Conference: Autex 2016
  113-113, ISBN: 978-961-6900-16-4
 • F.Himam Er.
  (2016) Femininity In The Public Sphere During The Early Republican Era and The Swimsuits.
  5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları / 5T: Tasarımda Toplumsal Cinsiyet/ Yerel Ve Küresel Bağlam
  82-98, ISBN: 978-975-6339-42-8
 • D.Himam.
  (2014) Gas Masks as Protective Design Objects of Resistance.
  Yaşar Üniversitesi / 5T 9. Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları Konferansı "Design And Resistance"
  0-0, ISBN:
 • F.Himam Er.
  (2014) Postmodern Müzecilikte Yeni Alanlar: Moda Nesneleri ve Moda Müzeleri.
  Yaşar Üniversitesi / 5T Türkiye Tasarım Tarihi Topluluğu Toplantıları
  142-155, ISBN: 9789756339398
 • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır , F.Himam Er.
  (2014) Developing Awareness In Contemporary Fashion and Design Culture with Digital Design Archive.
  NODEM 2014 Conference, Engaging Spaces – Interpretation, Design And Digital Strategies
  259-266, ISBN:
 • Ş.Kipöz , D.Himam.
  (2014) Re-Inventing Traditional Textiles For The Contemporary Design Culture.
  International Committee On Design History And Studies / ICDHS - 9th International Conference For Design
  0-0, ISBN:
 • D.Ayyıldız Hocaoğlu , D.Akbulut , D.Himam.
  (2013) Re-Crafting The Culture: Crafting The Gender Statements Through Circumcision And Belly Dancer Dresses,.
  Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference, April 17-19, 2013, Gothenburg, Sweeden / Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference, April 17-19, 2013, Gothenburg, Swe
  0-0, ISBN:
 • D.Akbulut , D.Ayyıldız Hocaoğlu , D.Himam.
  (2013) Social and Cultural Transition of a Handcraft to a Designed Commodity:The Case of Nallıhan Needle Lacework.
  Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference / Crafting The Future: 10th European Academy Of Design Conference
  0-0, ISBN:
 • F.Ertem Başkaya , D.Himam Er.
  (2012) Colonial Representations and Mimicry in the Early Photographic and Fashion Practices of the Ottoman Empire.
  The Second Asian Conference On Arts And Humanities 2012, Osaka, Japan / The Asian Conference On Art And Humanities 2012 Offical Conference Proceedings,Osaka, Japan
  183-200, ISBN: 2186-229X
 • O.Sipahioğlu , D.Himam.
  (2009) Cumhuriyet Dönemi Kadın Giyiminde Sümerbank Basmaları.
  Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi IMWC
  0-0, ISBN:
 • D.Himam.
  (2005) A New Lifestyle of Metrolopolitan Individual: Organic Life.
  Agrindustrial Design: 1st Product And Service Design Symposium And Exhibition On Agrindustrial Industries / Agrindustrial Design: 1st Product And Service Design Symposium And Exhibition On Agrindustrial Indus
  265-274, ISBN: 975-8789-05-8