KİTAPLAR


Ulusal kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

  • E.Yazgan Bulgun , E.Özkavruk Adanır and F.D.Himam .
    (2015) Türkiye Baskı Desenleri Tarihi: Sümerbank Örneği 1956-2001.
    İzmir Ekonomi Üniversitesi, İZKA , ISBN: 978-975-8789-56-6
    Yazar / Editör