MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • B.Pasin and D.Himam.
  (2011) Designing a National Uniform(ity): The Culture of Sümerbank within the Context of the Turkish Nation-State Project,Journal of Design History.
  Journal Of Design History, Special Issue: Uniforms In Design History: May 2011; , No. Vol:24, 157-170, ISBN: ISSN 09524649

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • E.Özkavruk Adanır and F.Himam Er.
  (2023) Tasarruf Yıllarında Moda ve Sümerbank.
  YEDI: Journal Of Art, Design And Science ,
 • F.D.Himam Er.
  (2021) KÜLTÜREL BİR GELENEĞİ HATIRLAMAK: BİR GEÇİŞ TÖRENİ OLARAK YÜZ YAZMAK VE YÜZ YAZISI ÜZERİNE.
  Folklor Akademi Dergisi , Vol. 4, No. 3, 464-481, ISBN: 2651-253X
 • E.Özkavruk Adanır and D.Himam ER.
  (2021) Hollywood'da Kostüm Tasarımının Ortaya Çıkışı: Travis Banton.
  ARTS: Artuklu Sanat Ve Beşeri Bilimler Dergisi ,
 • F.Himam and O.Sipahioğlu.
  (2014) Kostüm Kitaplarında Osmanlı Giysileri Üzerine Bir Değerlendirme.
  Sanat Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 26, 123-144, ISBN: 1302-2938
Uluslararası
 • F.Himam Er , E.Yazgan Bulgun and E.Özkavruk Adanır.
  (2018) Preservation of a Textile Culture Through a Digital Cultural Heritage.
  International Journal Of Science, Technology And Society , Vol. 6, No. 2, 25-32,
 • F.Himam.
  (2016) Sümerbank: Fashion, Textiles and the Making of a National Material Culture.
  The Journal Of Decorative And Propaganda Arts ( DAPA) ,
 • D.Himam.
  (2013) Ahimsa: Showing Kindness to Dresses.
  PAD Palermo Design Journal , ISBN: ISSN 1972-7887.
 • F.Himam Er.
  (2013) On Dress History Writing of the 16th Century: Exoticism, Power and Interaction Between Eastern and Western Dress.
  Süleyman Demirel Üniversity Faculty Of Arts And Sciences, Journal Of Social Sciences , No. 29, 117-135, ISBN: ISSN 1300-9435

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • D.Himam.
  (2009) Modanın Yaratım Nesnesi Olarak “Tasarı Bedenler”.
  Yedi,Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi , No. 2, 17-24, ISBN: 1307-9840