TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Ege Gökçe Demir , “ Tasarım ile İnançların Somutlaştırılması:Osmanlı Tılsımlı Gömlekleri ”
Elif Tekcan , “ The Clothing Discourse in the Media During the Özal Period ”
Leyla Bulut , “ Bir Hayat Tarzı Belirlenmesinde İkinci El Kültürü: İstanbul'da Durum Çalışması ”
Zeynep Taşkıran , “ Gelinlik Butiklerinde Deneyim Değeri Tüketiminin Görsel Düzenleme Üzerinden İncelenmesi ”