UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Giysi Tarihi

- Giysi Çalışmaları

- Müze Çalışmaları

- Moda Tasarımı