UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- yaşam döngüsü analizi

Ek Konular

- doğrudan metanol yakıt pilleri

- enerji verimliliği

- sürdürülebilirlik

- enerji ekonomisi

- termodinamik

Endüstri

- chemical

- enerji

Coğrafi Bölgeler

- Türkiye

- Birlesik Krallik