BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • F.Yentür.
  (2021) Impact of COVID-19 on Food and Beverage Operations: Proliferation of Ghost Kitchens.
  21. UTK / 21. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı
  435-444, ISBN: 978-605-254-505-8
 • F.Iriguler.
  (2019) Gastronomik Kimlik Oluşumunda Mutfak Müzelerinin Rolü: Köstem Zeytinyağı Müzesi Örneği.
  20. Ulusal Turizm Kongresi / 20. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı
  812-818, ISBN: 978-975-06-3632-5
Uluslararası
 • F.İrigüler.
  (2018) Potential of Izmir as a Culinary Tourism Destination and Stakeholders’ Participation in Image Development.
  4th International Gastronomic Tourism Congress / 4th International Gastronomic Tourism Congress Proceedings
  100-110, ISBN: 9786058255890
 • F.İrigüler and O.N.Özdoğan.
  (2017) Food Festivals as a Gastronomic Event and Attendees Motivations The Case Of International Urla Artichoke Festival.
  3. International Gastronomic Tourism Congress / International Gastronomic Tourism Congress Proceedings
  0-0, ISBN:
 • F.İrigüler and B.Öztürk.
  (2016) Street Food as a Gasronomic Tool in Turkey.
  2. International Gastronomic Tourism Congress İzmir / International Gastronomic Tourism Congress Proceedings
  49-64, ISBN: 978-605-67238-0-3
 • F.İrigüler and M.E.Güler.
  (2015) Türkiyedeki Profesyonel Turist Rehberlerinin Gastronomi Turizmine Bakışı..
  1. International Gastronomic Tourism Congress İzmir / International Gastronomic Tourism Congress Proceeding Abstracts
  43-43, ISBN: