EĞİTİM

1999Bilkent Üniversitesi

Doktora - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1993Bilkent Üniversitesi

Yüksek Lisans - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1992Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Lisans - SOSYOLOJİ

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

1999Başkent Üniversitesi / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Dr. Öğr. Üyesi

2006İzmir Ekonomi Üniversitesi / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Doç. Dr.

2011İzmir Ekonomi Üniversitesi / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Prof. Dr.