KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Dr. Başkan, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden almıştır. Dr. Başkan, Eylül 2000 - Haziran 2001 tarihleri arasında İtalya’da European University Institute- Robert Schuman Center for Advanced Studies bünyesinde doktora sonrası çalışmalarını yürütmüştür. İslami cemaatler, İslamcı partiler, İslamcı sermaye ve aşırı sağ partiler hakkında çalışmalar yapan Dr. Başkan’ın Middle Eastern Studies, Turkish Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, South European Society and Politics gibi uluslararası akademik dergilerde yayınlanan makaleleri ve ulusal ve uluslararası konferanslarda sunduğu bildiriler bulunmaktadır.