TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Alparslan Zengin , “ Avrupa’nın Türk Resmi Eğitiminde Tasviri: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarının İçerik Analizi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Beylem Gacar , “ Kadınların Siyasal Hayata Katılımı: Balçova Semt Evleri Örneği ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Çağlar Dincioğlu , “ Özel bir ilişki: Soğuk savaş döneminde İngiltere Amerika ilişkileri ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Esra Baloğlu , “ 2002 sonrası dönemde, Türkiye’de hâkim parti sistemine doğru ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Sibel Uyar , “ Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerel Düzeyde Uygulanması: Urla Belediyesi Örneği ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi