TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Alparslan Zengin , “ AVRUPA’NIN TÜRK RESMİ EĞİTİMİNDE TASVİRİ: T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTAPLARININ İÇERİK ANALİ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Çağlar Dincioğlu , “ Özel bir ilişki: Soğuk savaş döneminde İngiltere Amerika ilişkileri ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Esra Baloğlu , “ 2002 sonrası dönemde, Türkiye’de hâkim parti sistemine doğru ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi