KİTAPLAR


Ulusal kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

  • F.Ogce .
    (2009) Alt Ekstremite Amputasyonu, Güdük Bakımı.
    Ege Üniversitesi Basımevi ,
    Yazar