PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Bornova İlçesi Mansuroğlu Mahallesi 50 Yaş ve Üzeri Nüfusta Kanser Riski Saptama Çalışması
    (2009-2010) Ege Üniversitesi
  • Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tedavisinde Klasik Yara Pansumanı ile Hidrokolloid Yara Pansumanının Etkilerinin İncelenmesi
    (2005-2006) Ege Üniversitesi