UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Ek Konular

- amputasyon

- Ortopedi

- Ameliyathane Hemşireliği