UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Siyaset Teorisi/Felsefesi

- Çağdaş Siyaset Felsefesi

- Siyasal İletişim

- amerikan edebiyatı

Ek Konular

- edebi eleştiri