KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde Haziran 2011 tarihinde mimarlık lisans eğitimini tamamlamıştır. Bitirme projesi Kemeraltı, kentsel stratejiye yönelik parametrik dizayn çalışması ile 2011 yılı Archiprix birincilik ödülünü aldı. Lisans bitirme tezi “Landscape Urbanism” konulu İzmir Konak Meydanının gelişim sürecinin incelenmesi üzerinedir.

Yüksek lisansı, Eylül 2012’de “Urla Meydanı, Sanat ve Alışveriş Kompleksi dizayn projesi” konulu bitirme tezi ile Newcastle Univesity, Architecture, Planning and Landscape Faculty, Master of Arts in Architecture and Planning Studies- Design bölümünde tamamladı.

Şu an, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım programında “birey ve mekan etkileşimi/algısı” üzerine doktora yapmaktadır.