KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Gazihan Alankuş, lisans ve yüksek lisans derecelerini 2002 ve 2005 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği alanında, doktora derecesini de 2011 yılında Washington University in St. Louis’de Bilgisayar Bilimleri alanında almıştır. Doktora tezi kapsamında kısmi felçli hastaların rehabilitasyonu amacıyla kullanılan hareket tabanlı bilgisayar oyunları geliştirmiş, bu oyunların kullanılabilirliği ve efektifliği üzerine çalışmalar yapmıştır. Lisansüstü çalışmaları boyunca İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar Grafiği, Robotik ve Kablosuz Duyarga Ağları ile ilgili çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.

Gazihan Alankuş, Haziran 2012’den beri İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Bilgisayar Oyunları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilgisayar Grafiği ve Mekatronik konularında dersler vermekte ve yine bu konularda araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.