TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Alican Bozyiğit , “ Toplu Taşımada Spesifik Kriterlere Göre Rota Seçim Metotları ”
Izmir University of Economics
Yiğit Diker , “ Exam Planner: Öğrencileri Sınavlara Çalışmaya Motive Eden Bir Mobil Uygulama ”
Izmir University of Economics