KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Gizem Ayna Duran lisans eğitimini 2000-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nü bölüm dördüncüsü olarak bitirmiştir. Ardından yüksek lisans eğitimini 2004-2006 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilimdalı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini ve araştırma çalışmalarını ise 2007-2012 yılları arasında 6. Çerçeve Programı olan Marie Curie Projesi ile Avrupa Birliği doktora bursu ile Macaristan’ın Debrecen kentinde Debrecen Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Anabilimdalı’nda gerçekleştirmiştir. Dr. Gizem Ayna Duran’ın araştırma konuları ve uzmanlıkları genel olarak otofaji başta olmak üzere hücre ölüm mekanizmaları, kanserlerde hücre ölümü temelli bağışıklık sistemi yanıtları, başta kanserler olmak üzere hastalıklarda biyoinformatik yöntemlerin kullanılması ile farklılaşan gen düzeylerinin saptanması ve sağkalım analizlerinin yapılmasıdır. Dr. Duran’ın prestijli ve WOS endeksinde taranan dergilerde akademik yayınları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve ulusal/uluslararası kitap bölümleri mevcuttur.