UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Hücre Ölüm Mekanizmaları

- İmmünoloji

- Biyoinformatik

- Kanser Moleküler Biyolojisi