DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
  • (KHUK 522) Polis H ve Ceza MH'da Temel Haklara Müdahaleler
2021 - 2022
  • (HUK 403) Ceza Usul Hukuku I
  • (HUK 414) Ceza Usul Hukuku II
  • (HUK 420) İnfaz Hukuku