KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Gizem Dursun Özdemir, yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlamış olduğu lisans eğitimini 2013 yılında bitirmesini takiben, 2013 yılında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku yüksek lisans programına başlamış, 2015 yılında "AİHS m. 3 Kapsamında İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü" konulu tezinin oy birliği ile başarılı bulunmasıyla yüksek lisans derecesini almıştır. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Doktora programında başladığı eğitimini 2021 yılında “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları” konulu tezinin oybirliği ile başarılı bulunmasının ardından tamamlamıştır. Akademik yaşamına 2013 yılında araştırma görevlisi olarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlayan Dr. Gizem Dursun Özdemir, 2021 yılında aynı fakültede Dr. Öğr. Elemanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Mart 2022’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne atanmış, akademik görevine Dr. Öğr. Üyesi olarak tam zamanlı devam etmektedir.