UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- NDT yöntemleri kullanarak yapıların izlenmesi ve sağlık değerlendirmesi

- Kazısız ve Tahribatsız Teknolojiler

Ek Konular

- Kablosuz Sensör Ağı

- interferometrik radar

- YR - Yer Radarı

Endüstri

- Yapılar

Coğrafi Bölgeler

- Tünel

- Köprü

- Tarihi Yapılar