DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Üniversite Tanıtım Komitesi Güzel Santlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi, GSTF Tanıtım Komisyonu Başkanı - (2012-2013)
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu Başkanı, Güz 2012 - (2012-2013)
Doktora Çalışması - (2012-2013) ,“ İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı anabilimdalında yapılmakta olan doktora çalışması için araştırma”
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu Başkanı - (2011-2012)
Ziyaretçi Araştırmacı - Aalto Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. - (2011-2012) ,“ Kullanıcıdan ilham alan tasarım yöntemleri üzerine Prof. Dr. Turkka Keinonen süpervizörlüğünde araştırma. 15 Eylül - 3 Ekim 2011, Helsinki, Finlandiya.”
Akademik workshop yürütücülüğü. - (2011-2012) ,“ Aalto Universtiesi, User Inspired Design yüksek lisans dersi için akademik workshop tasarımı ve uygulaması yapıldı. Helsinki, Finlandiya.”
Üniversite Tanıtım Komitesi Güzel Santlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi, GSTF Tanıtım Komisyonu Başkanı - (2011-2012)
Süpervizör, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tanıtım filmi için. - (2011-2012) ,“ İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tanıtım etkinliklerinin bir parçası olarak, akademisyenlerden ve gönüllü öğrencilerden oluşan bir gruba fakülte tanıtım filminin her aşamasının tamamlanması için süpervizörlük yapıldı.”
Süpervizör, ortaöğretim kurumları arası "Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Tasarımı Yarışması". - (2011-2012) ,“ Fakülte tanıtım Komisyonu etkinliği olarak yapılan ortaöğretim kurumları arası Dünyayı Kurtaran Süper Kahraman Tasarımı Yarışması'nın organizasyonu ve ödül törenine süpervizörlük edildi.”
Süpervizör, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Agora Karma Öğrenci İşleri Sergisi. - (2011-2012) ,“ Fakülte Tanıtım Komisyonunun bir etkinliği olarak düzenlenen GSTF Agora AVM'de karma öğrenci işleri sergisinin organizasyonuna süpervizörlük edildi.”
İstanbul Tasarım Bienali Fakülte Temsilcisi - (2011-2012) ,“ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin İstanbul Tasarım Bienali'ne katlımı için İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi koordinasnonun sağlanması yapıldı.”
Food Couture projesi uluslararası sergi katılımı. - (2011-2012) ,“ Uluslararası Sergi katılımı (Dilek Himam, Argun Tanrıverdi, Jörn Fröhlich ve Şölen Kipöz ile), 2. Agrindustrial Design, Tarıma Dayalı Sanayilerde Ürün ve Servis Tasarımı Kongresi ve Sergisi 26 – 28 Nisan, 2012, İzmir, Türkiye”
Doktora Çalışması. - (2011-2012) ,“ İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı anabilimdalında yapılmakta olan doktora çalışması için araştırma”