UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Deneyim için Tasarım

- Empatik Tasarım

- Tasarım Yöntemleri

- Kullanıcı Merkezli Tasarım

Ek Konular

- Giyilebilir Teknolojiler

- Görsel Araştırma Yöntemleri