UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kuantum Dolaşıklığı ve Kuantum İlintileri

- Açık Kuantum Sistemleri Teorisi

- Kuantum Enformasyon Teorisi