KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Prof Dr. Gönül Dinç Horasan halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmaktadır. Dr Dinç Horasan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuş, Akdeniz Üniversitesi’nden Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini almıştır. 1996-2017 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi’nde çalışan Dr Horasan, 2006 yılında Bristol Üniversitesi Toplum Hekimliği Bölümü’nde (Bristol University Primary Health Care Unit) fellowship olarak çalışmıştır. Dr Dinç Horasan lisans öncesi, lisans sonrası eğitim programlarında ağırlıklı olarak epidemiyoloji, biyoistatistik, üreme sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar konularında dersler vermektedir. Toplum tabanlı hastalık kontrol programları, üreme sağlığı çalışma konularını oluşturmaktadır. Dr Dinç Horasan 2012-2015 yılları arasında MCBÜ Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurucu müdürlüğünü yapmış, 2012-2017 yılları arasında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları yüksek lisans programının sorumluluğunu da yürütmüştür. Dr Horasan 2021 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOKAM) Müdürlüğünü yürütmektedir. Dr Horasan evli ve biri kız diğeri erkek ikiz çocuk annesidir.