KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

ODTÜ İşletme mezunu. 10 sene İstanbul’da McCann ve Wunderman başta olmak üzere uluslararası reklam ajanslarında çalıştı.
Coca-Cola, Microsoft, Nokia, Yeni Rakı, Solo gibi bir çok ulusal ve uluslararası markanın iletişim faaliyetlerini yürüttü.
Geleneksel reklamcılıkla başladığı kariyerini, dijital reklamcılıkla devam ettirdi.
2014 yılında İzmir’e dönmesi ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin reklam ajansı simülasyonu olan GençYaratıcı İletişim Hizmetleri Ajansı’nı Haluk Mesci ve Meriç Eryürek ile beraber kurdu, halen ajanstaki yöneticilik görevini sürdürüyor.
Bir yandan lisans ve yüksek lisans düzeyinde Dijital İletişim ve Sosyal Medya derslerini vermekte.
Aynı üniversitenin Design Studies programında doktora eğitimine devam etmektedir. Design Thinking ve Design Thinking’in üniversite eğitimine entegre edilmesi akademik ilgi alanları arasında olup, bununla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Akademik çalışmalarının yanında, İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’nda İletişim Danışmanı olarak görev yapmakta, İzmir’in yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerini yönetmektedir.