UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- dijital medya

- Reklam

- Pazarlama iletişimi

- pazarlama