UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Pazarlama iletişimi

- dijital medya