DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (FTR 307) Araştırma Tasarımı ve Biyoistatistik
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (MATH 305) Optimizasyon I
 • (MATH 316) Optimizasyon II
 • (MATH 462) Uygulamalı İstatistik
 • (MATH 497) Bitirme Tezi I
 • (MATH 498) Bitirme Tezi II
 • (MATH 602) İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
 • (MATH 654) Kesikli Optimizasyon ve Sezgisel Yöntemler
 • (STAT 505) Uygulamalı İstatistiksel Analiz
2022 - 2023
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (MATH 226) Lineer Cebir II
 • (MATH 236) Mühendislik İstatistiği I
 • (MATH 305) Optimizasyon I
 • (MATH 316) Optimizasyon II
 • (MATH 497) Bitirme Tezi I
 • (MATH 498) Bitirme Tezi II
 • (MATH 602) İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
 • (MATH 699) Doktora Tezi
2021 - 2022
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (MATH 236) Mühendislik İstatistiği I
 • (MATH 250) Mühendisler İçin Doğrusal Cebir
 • (MATH 305) Optimizasyon I
 • (MATH 437) Bulanık Küme Teorisi
 • (MATH 497) Bitirme Tezi I
 • (MATH 498) Bitirme Tezi II
 • (MATH 655) Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları
 • (MATH 699) Doktora Tezi
2020 - 2021
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 236) Mühendislik İstatistiği I
 • (MATH 305) Optimizasyon I
 • (MATH 401) Topoloji I
 • (MATH 462) Uygulamalı İstatistik
 • (MATH 497) Bitirme Tezi I
 • (MATH 699) Doktora Tezi
2019 - 2020
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (IE 361) Oyun Kuramı
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MATH 280) Olasılık ve İstatistiğe Giriş
 • (MATH 403) Nümerik Analiz I
 • (MATH 450) Oyunlar Kuramı
 • (MATH 462) Uygulamalı İstatistik
 • (MATH 497) Bitirme Tezi I
 • (MATH 699) Doktora Tezi
 • (STAT 505) Uygulamalı İstatistiksel Analiz
2018 - 2019
 • (GSNS 595) Seminer
 • (GSNS 698) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (IE 342) Karar Teorisi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 236) Mühendislik İstatistiği I
 • (MATH 462) Uygulamalı İstatistik
 • (MATH 497) Bitirme Tezi
 • (MATH 504) İstatistik
 • (STAT 503) Olasılık Teorisi
 • (STAT 563) İstatistiki Karar Teorisi
 • (STAT 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (STAT 602) İşletmeciler için Olasılık ve İstatistik
2017 - 2018
 • (GSNS 595) Seminer
 • (GSNS 698) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 221) İşletme İstatistiği I
 • (MATH 236) Mühendislik İstatistiği
 • (MATH 240) Mühendisler için Olasılık
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 452) Matematikte Uygulamalı Atölye II
 • (MATH 497) Bitirme Tezi
 • (STAT 599) Yüksek Lisans Tezi
2016 - 2017
 • (FM 597) Dönem Projesi
 • (GSNS 595) Seminer
 • (GSNS 697) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Bireysel Çalışmalar
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (IE 234) Mühendislik İstatistiği
 • (IE 240) Mühendisler için Olasılık ve İstatistik I
 • (IE 343) Veri Madenciliği
 • (ISE 432) Veri Madenciliği
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MATH 220) İşletme İstatistiği II
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 452) Matematikte Uygulamalı Atölye II
 • (MATH 485) Veri Analizi
 • (MATH 602) İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
 • (MATH 658) İleri Veri Analizi
 • (STAT 505) Uygulamalı İstatistiksel Analiz
 • (STAT 602) İşletmeciler için Olasılık ve İstatistik
2015 - 2016
 • (EEE 497) Bitirme Projesi I
 • (FM 597) Dönem Projesi
 • (GSNS 595) Seminer
 • (GSNS 697) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Bireysel Çalışmalar
 • (GSNS 698) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 240) Mühendisler için Olasılık
 • (MATH 280) Olasılık ve İstatistiğe Giriş
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 437) Bulanık Küme Teorisi
 • (MATH 671) Bulanık Optimizasyon
2014 - 2015
 • (GSNS 695) Seminer
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 220) İşletme İstatistiği II
 • (MATH 221) İşletme İstatistiği I
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 462) Uygulamalı İstatistik
 • (MATH 602) İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
 • (STAT 563) İstatistiki Karar Teorisi
 • (STAT 599) Yüksek Lisans Tezi
2013 - 2014
 • (GSNS 697) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Bireysel Çalışmalar
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 221) İşletme İstatistiği I
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 450) Oyunlar Kuramı
 • (MATH 462) Uygulamalı İstatistik
 • (MATH 504) İstatistik
 • (STAT 555) Risk Analizi
 • (STAT 599) Yüksek Lisans Tezi
2012 - 2013
 • (GSNS 595) Seminer
 • (GSNS 695) Seminer
 • (GSNS 698) Uygulamalı Matematik ve İstatistikte Tez Önerisi
 • (GSNS 699) Doktora Tezi
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 602) İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
 • (STAT 563) İstatistiki Karar Teorisi
 • (STAT 599) Yüksek Lisans Tezi
2011 - 2012
 • (GSNS 595) Seminer
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 455) Çizge Kuramı
 • (MATH 659) Grafik Kuramı
 • (STAT 505) Uygulamalı İstatistiksel Analiz
2010 - 2011
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 221) İşletme İstatistiği I
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (STAT 563) İstatistiki Karar Teorisi
2008 - 2009
 • (FM 597) Dönem Projesi
2007 - 2008
 • (FM 597) Dönem Projesi
 • (GSNS 595) Seminer
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 305) Optimizasyon
 • (MATH 398) Araştırma Projesi
 • (MATH 451) Matematikte Uygulamalı Atölye I
 • (MATH 452) Matematikte Uygulamalı Atölye II
 • (MATH 553) Optimizasyon
 • (STAT 505) Uygulamalı İstatistiksel Analiz
 • (STAT 557) Zaman Serileri Analizi
2006 - 2007
 • (MATH 211) İstatistiğe Giriş I
 • (MATH 212) İstatistiğe Giriş II
 • (MATH 305) Optimizasyon