PROJELER


Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • “The impact of quality implementation on performance at postal service industry”
  (2008-2009) IESEG School of Management ve La Poste, France
 • Visual interactive approaches to various Vehicle routing Problems
  (2003-2004) Coventry Iniversitesi Control Theory and Application Center ile Instituto Politécnico Da Guarda

Diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Doktor, Hemşire ve diğer hastane çalışanlarının görev çizelgelerini eniyileyen sezgisel yöntemler
  (2011-2012) İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Atatürk Hastanesi, IESEG School of Management ve University of Sheffield

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Çok Depolu Araç Rotalama Problemleri için Karar Destek Sistemi
  (2014-2015) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Heuristic Methods for Doctor Scheduling Problem
  (2010-2011) İzmir University of Economics and Atatürk Research Hospital
 • CRESH
  (2007-2008) İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzair
 • Different Approaches to Bed Capacity Planning Problem
  (2007-2008) İzmir University of Economics & Ege University Oncology Department