UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Optimizasyon

- istatistik

Ek Konular

- Uretim sürecleri

- karar destek sistemleri

Endüstri

- sağlık