KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Gül Güner- Akdoğan (2020)
Tıp fakültesi Tıbbi Biyokimya Profesörü, İzmir Ekonomi Üniversitesi
akdogan.gul@ieu.edu.tr
Gül Güner-Akdoğan biyokimya alanında lisans ve yüksek lisans derecelerini İsviçre Cenevre Üniversitesinden almıştır. İstanbul Üniversitesinde PhD derecesini tamamlayarak 1985’de tıpsal biyokimya alanında doçentliğini almıtır. Önce Istanbul Üniversitesinde, daha sonra 1986’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim üyeliğini sürdürmüştür. 1996 yılında, ECFMG (USA) (Tıp Mezunları Yabancılar için Eğitim Komisyonu)’nun verdiği fellowship ödülü ile USA’da, VWU Tıp Fakültesinde konuk profesör olarak bulunmuştur. 2001’de, aynı tıp fakültesine ikinci bir ziyaret için davet edilmiştir.

2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin Merkezi Araştırma Laboratuvarını kurmuş, 2002-2016 yılları arasında bu laboratuvarı yönetmiştir. Prof. Gül Akdoğan, sağlık bilimleri alanında doktora eğitimine önem vermiş, 2000 ile 2010 yılları arasında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde bulunmuştur. Bu göreve bağlı olarak, Avrupa Üniversite Birliği’nin Doktora Konseyinde DEÜ temsilcisi olarak görev almıştır. 2010-2016 yılları arasında ORPHEUS (Avrupa Biyotıp ve Sağlık Bilimleri alanında doktora konseyi) in Yönetim kurulunda bulunmuş ve son iki yıl Genel Sekreterliğini yürütmüştür. 2011 yılında İzmir’de 6. ORPHEUS kongresini düzenlemiştir. 2017 yılından bu yana ORPHEUS'un Etiket Komisyonu Eş-Başkanlığını yürütmektedir.

Gül Akdoğan Güner’in araştırmaları sağlıkta ve hastalıkta ekstrasellüler matriks ve hücreler (fibroblastlar ve endotel hücreler) üzerinde yoğunlaşmıştır. Araştırmaları ile ilgili 95' üzerinde yayını vardır (SCI, genişletilmiş SCI ve Index Medicus’ta taranan dergilerde).

2001 yılında Gül Güner FEBS (Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu) Eğitim Kuruluna davet edilmiş olup 2009’de bu kurulun Başkanlığına seçilmiştir. FEBS ve IUBMB (Dünya Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Birliği) ile ilişkili toplam 60'ın üzerinde yurt-dışında çalıştay, sempozyum ve toplantı düzenlemiştir. 2007-2015 yılları arasında BAMBED (Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Eğitimi Dergisi)’de editörler kurulu üyeliğinde ve ayrıca, “Bioscience Education” dergisinin editörler kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Gül Akdoğan Güner, FEBS Eğitim Kurulu Başkanlığına Sevilla’da 2012’de ikinci dönem için, Berlin’de 2015’de üçüncü dönem için seçilmiştir. 2019 yılında başkanlığı devretmiştir. 2018 yılında Prof. Gül Güner AKDOĞAN, FEBS Onur Diplomasına layık görülmüştür.

Gül Akdoğan Nisan 2016- 2019 yılları arasında İEÜ Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünü yürütmüştür. 2016'dan bu yana izmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler öğretim üyeliğini yürütmektedir.