TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Ayşe Koçak , “ Epigallokateşin Gallat'ın Deneysel Skleroderma Modelinde TGF-beta yolağı üzerinde etkilerinin araştr ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Duygu Harmancı , “ Fibroproliferatif Skar Dokularında mikroRNA-29 (miR29) ailesi varlığının incelenmesi ”
Dokuz Eylül Üniversitesi