EDİTÖR


Diğer indexler tarafından taranan dergilerde editörlük

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
(2018-2019) Çankaya Üniversitesi