PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • BAP - Geleneksel ve Alternatif Öğretmen Yetiştirme Programları Bağlamında Öğretmen Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme
    (2015-2016) Orta Doğu Teknik Üniversitesi